Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Wyślij zdjęcie i wygraj kolejny piękny obraz!

Wyślij nam zdjęcie namalowanego obrazu i weź udział w losowaniu. Możesz wygrać kolejny piękny obraz. Po zakończeniu malowania zrób zdjęcie, jak trzymasz swój obraz i prześlij nam. Losowanie odbywa się raz w miesiącu.

Jak wziąć udział w losowaniu obrazu?

 • Wyślij zdjęcie namalowanego obrazu na adres info@zuty.pl
 • Obraz musi być kupiony na Zuty.pl
 • Uczestnik musi być właścicielem zdjęcia lub znajdować się na nim
 • Obraz na zdjęciu musi być skończony, nie wystarczy zdjęcie niedomalowanego obrazu
 • Obraz musi być widoczny w całości

Przykłady zdjęć

Źle

spatne1

Ciemne, niewyraźne zdjęcie. Cały obraz nie jest widoczny.

Prawidłowo

spravne1

Jasne zdjęcie, widać cały obraz.

Źle

spatne2

Ciemne, niewyraźne zdjęcie. Cały obraz nie jest widoczny.

Prawidłowo

spravne2

Jasne zdjęcie, widać cały obraz.

Każde przesłane zdjęcie musi również spełniać wymagania jakościowe: 

 • Minimalna szerokość zdjęcia musi wynosić 1200 pikseli
 • Format JPG, JPEG lub PNG
 • Maksymalny rozmiar 7 Mb
 • Cały obraz musi być wyraźnie widoczny na zdjęciu
 • Zdjęcie nie może być rozmazane

Zdjęcia możesz wysyłać na adres info@zuty.pl

Na początku każdego miesiąca wybierzemy zwycięzcę, który może sobie wybrać dowolny obraz o rozmiarze 40 x 50 cm z naszego sklepu internetowego.

Pamiętaj, że możemy wykorzystać Twoje zdjęcie do promocji naszego e-sklepu, publikując je w Internecie i sieciach społecznościowych, jak wspomniano poniżej w sekcji Inne warunki.


Inne warunki:

Wysyłając zdjęcie, uczestnik daje organizatorowi akcji promocyjnej prawo do korzystania ze zdjęcia na wszystkie dozwolone przez prawo sposoby, nie tylko podczas trwania tej akcji promocyjnej, ale także w celu promowania organizatora lub świadczonych przez niego usług. Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na nieograniczony użytek organizatora akcji promocyjnej. Organizator nie jest zobowiązany do korzystania z tego pozwolenia.

Przyjmując zdjęcia, organizator akcji promocyjnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zdjęć, naruszenie praw osób trzecich poprzez pokazanie ich na zdjęciu lub wykorzystanie zdjęcia przez organizatora w dobrej wierze zgodnie z tymi warunkami.

Wysyłając zdjęcie, uczestnik akcji promocyjnej oświadcza, że:

 • zgadza się z niniejszym regulaminem akcji promocyjnej,
 • osobiście zrobił zdjęcie i ma nieograniczone prawa do przyznania innym osobom prawa do korzystania z niego w nieograniczonym zakresie,
 • osoby zarejestrowane na wykonanym przez niego zdjęciu wyrażają zgodę na publikację zdjęcia i jego wykorzystanie zgodnie z warunkami i regulaminem akcji promocyjnej.

Przesyłając swoje dane, uczestnicy biorą pod uwagę zasady przetwarzania danych osobowych, które są publikowane na stronie internetowej www.zuty.pl