Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Wyślij zdjęcie i wygraj kolejny piękny obraz!

Kupiłeś u nas? Wyślij nam zdjęcie namalowanego obrazu i weź udział w losowaniu. Możesz wygrać kolejny piękny obraz. Po zakończeniu malowania zrób zdjęcie, jak trzymasz swój obraz i prześlij nam. Losowanie odbywa się raz w miesiącu.

A jakie są warunki tej akcji promocyjnej?

 • Wyślij zdjęcie namalowanego obrazu z przodu na adres info@zuty.pl
 • Obraz musi być kupiony wyłącznie na Zuty.pl
 • Uczestnik musi być właścicielem zdjęcia lub znajdować się na nim
 • Obraz na zdjęciu musi być skończony, nie wystarczy zdjęcie niedomalowanego obrazu
 • Obraz musi być widoczny w całości
 • Uczestnik musi przesłać zdjęcie najpóźniej pół roku po zakupie obrazu

Przykłady zrobionych zdjęć

Zdjęcia bez ludzi i zwierząt:

Źle

spatne1

Ciemne, niewyraźne zdjęcie. Cały obraz nie jest widoczny.

Prawidłowo

spravne1

Jasne zdjęcie, widać cały obraz.

Zdjęcia z ludźmi lub zwierzętami:

Źle

spatne2

Ciemne, niewyraźne zdjęcie. Cały obraz nie jest widoczny.

Prawidłowo

spravne2

Jasne zdjęcie, widać cały obraz.

Każde przesłane zdjęcie musi również spełniać wymagania jakościowe: 

 • Minimalna szerokość zdjęcia musi wynosić 1200 pikseli. Format JPG, JPEG lub PNG. Maksymalny rozmiar 7 Mb.
 • Cały obraz musi być wyraźnie widoczny na zdjęciu
 • Zdjęcie nie może być ani zbyt jasne, ani zbyt ciemne
 • Zdjęcia bez nadmiernej korekcji (typ HDR itp).
 • Zdjęcie nie może być rozmazane

Zdjęcia w formacie imię_nazwisko możesz wysyłać na adres info@zuty.pl. Jako temat mailu wpisz "Chcę wygrać obraz".

Po spełnieniu warunków możesz sobie wybrać jakikolwiek obraz o rozmiarze 40 x 50 cm z dowolnej kategorii naszego e-sklepu.

Pamiętaj, że możemy wykorzystać Twoje zdjęcie do promocji naszego e-sklepu, publikując je w Internecie i sieciach społecznościowych, jak wspomniano poniżej w sekcji Inne warunki.


Inne warunki:

Wysyłając zdjęcie, uczestnik daje organizatorowi akcji promocyjnej prawo do korzystania ze zdjęcia na wszystkie dozwolone przez prawo sposoby, nie tylko podczas trwania tej akcji promocyjnej, ale także w celu promowania organizatora lub świadczonych przez niego usług. Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na nieograniczony użytek organizatora akcji promocyjnej. Organizator nie jest zobowiązany do korzystania z tego pozwolenia.

Przyjmując zdjęcia, organizator akcji promocyjnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zdjęć, naruszenie praw osób trzecich poprzez pokazanie ich na zdjęciu lub wykorzystanie zdjęcia przez organizatora w dobrej wierze zgodnie z tymi warunkami.

Wysyłając zdjęcie, uczestnik akcji promocyjnej oświadcza, że:

 • zgadza się z niniejszym regulaminem akcji promocyjnej,
 • osobiście zrobił zdjęcie i ma nieograniczone prawa do przyznania innym osobom prawa do korzystania z niego w nieograniczonym zakresie,
 • osoby zarejestrowane na wykonanym przez niego zdjęciu wyrażają zgodę na publikację zdjęcia i jego wykorzystanie zgodnie z warunkami i regulaminem akcji promocyjnej.

Przesyłając swoje dane, uczestnicy biorą pod uwagę zasady przetwarzania danych osobowych, które są publikowane na stronie internetowej www.zuty.pl