Dla pełnej funkcjonalności tej strony poproszę o włączenie opcji JavaScript.

Regulamin konkursu

Kup BESTSELLER i wygraj zwrot pieniędzy za Twój zakup!

Regulamin konkursu 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, który całkowicie i wiążąco reguluje zasady Konkursu w stosunku do konsumentów na terenie Polski.

Organizator i uczestnik konkursu

Konkurs organizowany jest przez SpółkęWestlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372, zwaną dalej „Organizatorem".

Uczestnikiem jest osoba fizyczna powyżej 18 roku życia z adresem dostawy w Rzeczypospolitej Polskiej, która akceptuje zasady Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem"). Osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym stosunku z Organizatorem Konkursu, a także osoby bliskie takim osobom zgodnie z §22 Kodeksu cywilnego nie mogą brać udziału w Konkursie.

Warunki konkursu

Konkurs odbywa się w okresie od 26 lipca, 00:01 do 1 sierpnia 2021, 23:59.

W losowaniu nagród zostanie uwzględniony numer każdego zamówienia na produkty pochodzące ze strony https://www.zuty.pl/najlepsza-oferta/.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy naruszają regulamin Konkursu oraz tych, wobec których istnieje podejrzenie o oszustwo lub nieuczciwe zachowanie, którego dopuścił się Uczestnik lub inna osoba, która nieuczciwe pomogła danemu Uczestnikowi w uzyskaniu nagrody.

Nagrody

We wtorek 3 sierpnia 2021 ze wszystkich zamówień spełniających regulamin konkursu Organizator wylosuje 3 kupujących, którym zwróci pieniądze za zakup na zuty.pl.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej mailem nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

Każdy Uczestnik może w Konkursie wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

W celu wysłania nagrody, zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie  mailem danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer konta). Nagroda zostanie przesłana na konto otrzymane od zwycięzcy.

Jeśli zwycięzca nie poda swoich danych w ciągu 14 dni od wezwania, nagroda przepada, a zwycięzca traci do niej prawo.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Zwane dalej „RODO") oraz obowiązujące przepisy Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 RODO.

Organizator ma uzasadniony interes w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu mailowego na potrzeby Konkursu przez okres 3 miesięcy od rozpoczęcia Konkursu. Ponadto w celu przesłania zwycięzcy nagrody ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru konta, na które pośle zwrot kosztów zakupu. Te dane osobowe zostaną usunięte tydzień po wysłaniu nagrody.

 

Ustalenia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie, bez podania powodu skrócenia lub przedłużenia trwania Konkursu, a jego decyzja jest obowiązująca od momentu jej opublikowania na stronie. Decyzje Organizatora we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu, jego Uczestników lub nagród są ostateczne.

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep your e-shop secure, we need you to log in again.

Thank you for your understanding.

Zaloguj sie